Wacht nog even met het trekken van je bankpas.

Via de afdeling HR/personeelszaken kun je vaak budget krijgen voor persoonlijke ontwikkeling. Mochten zij hier niet over beslissen, klop dan bij je leidinggevende aan.

In diverse CAO's (o.a. gemeenten, universitair medische centra, universiteiten, het Rijk) is een ontwikkel- en opleidingsbudget opgenomen.

Ben je zelfstandig ondernemer? Dan kun je de kosten aftrekken.

De inhoud van een coachtraject is altijd vertrouwelijk, dus ook als je werkgever betaalt zal ik nooit inhoudelijke zaken delen zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

Ik geef je graag tips over hoe je jouw verzoek voor vergoeding kunt verantwoorden naar je werkgever toe.

person holding credit card
person holding credit card
2/3 van de coachees kan via zijn/haar werkgever een vergoeding regelen.